Zaznacz stronę
TYGODNIOWY CZAS PRACY KIEROWCY

TYGODNIOWY CZAS PRACY KIEROWCY

TYGODNIOWY CZAS PRACY KIEROWCY

Na początku trzeba zwrócić uwagę, że Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. wprowadza regulacje dotyczące maksymalnego czasu jazdy. Limit ten został ustalony na poziomie 56h godzin jazdy dla jednego tygodnia kalendarzowego i 90 godzin dla dwóch tygodni.

DOBOWY CZAS PRACY KIEROWCY

Bardzo dużo zawodowych kierowców  posługuje się pojęciem „dobowego czasu pracy”, który rozumiany jest przez nich jako okres czasu pomiędzy wymaganymi odpoczynkami dobowymi. Zgodnie z tym, po każdym odpoczynku dobowym, lub tygodniowym w ciągu kolejnych 24h mamy do dyspozycji 13h czasu na wykonywanie czynności związanych z pracą. Pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi mamy możliwość do trzykrotnego wydłużenia tego czasu do 15h. Definicję tą stosowaną przez wielu kierowców w przypadku odpoczynków dobowych można uznać za poprawną, ponieważ wynika z zasad dotyczących odbioru odpoczynków dobowych, o której mowa w art. 8 Rozporządzenia 561.  Czy zatem tak skonstruowaną definicję można przełożyć na zagadnienie tygodniowego czasu pracy?

TYGODNIOWY CZAS PRACY KIEROWCY

W art. 6 Rozp. 561 została zawarta informacja   o konieczności odbiorów odpoczynków tygodniowych w częstotliwości nie mniejszej  niż co sześć okresów 24 godzinnych. Możemy  więc wyliczyć, że kierowca zarówno w pojedynczej jak i w podwójnej obsadzie, w okresie pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi ma do dyspozycji 144h (6x24h). Co jednak  z czynnościami rejestrowanymi na tachografie jako dyspozycja czy zdarzenia innej pracy?

Norma 144h nie jest definicją tygodniowego czasu pracy kierowcy, a jedynie maksymalnym okresem, po upływie którego musi zostać odebrany kolejny odpoczynek tygodniowy.  Przepisy dotyczące tego zagadnienia znajdziemy w art.6 pkt.2 rozp.561, który w tej sprawie odsyła nas do Dyrektywy 2002/15/WE. Przepisy te określają, że przeciętny tygodniowy czas pracy kierowcy wraz z nadgodzinami nie może przekraczać 48h w tygodniu (od poniedziałku od godziny 0:00 do niedzieli do godziny 24:00), jednak może on zostać wydłużony maksymalnie do 60h w przypadku, gdy w ciągu czterech miesięcy nie przekracza średnio 48h na tydzień. Te same normy tygodniowego czasu pracy w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym czterech miesięcy, znajdziemy także w Ustawie o Czasie Pracy Kierowców. Obowiązują one zarówno kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i niepozostających w stosunku pracy (samozatrudnienie, umowy cywilno-prawne).

Kary

W przypadku przekroczenia maksymalnego oraz przeciętnego tygodniowego czasu pracy, narażamy się na ewentualny mandat ze strony Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy w kwocie do 2000 zł. Natomiast w przypadku kontroli Inspekcji Transportu Drogowego dla kierowców niepozostających w stosunku pracy, każdorazowo przekroczenie tygodniowego czasu pracy o 2h zagrożone jest karą 100 zł, powyżej 2 do 10 godzin – 300 zł, a powyżej 10h – 500 zł.

Aby uniknąć powyższych kar związanych z przekroczeniem wymienionych norm, niezbędna jest ewidencja czasu pracy kierowców, bądź rejestrów czasu pracy, na podstawie których będziemy w stanie zaplanować trasy dla poszczególnych kierowców w okresie tygodnia oraz całego okresu rozliczeniowego.

 

 

 

 

 

Tygodniowy czas pracy kierowcy

Awizacja

Awizacja

Wiele firm wysyłających swój towar posiada system awizacji transportu. Istnieją niewielkie w których taki system nie jest potrzebny ponieważ nie ma dużego natężenia wysyłek, ale w firmach które wysyłają bardzo dużo i ciągle taki sposób się sprawdza a czasami jest niezbędny, by  dobrze zorganizować pracę.

System ten polega na planowaniu załadunku samochodu na odpowiednią godzinę. Najpierw dokonuje się rozeznania o której godzinie dany kierowca jest w stanie podstawić się na załadunek, następnie sprawdza się w systemie awizacyjnym wolne godziny (niezarezerwowane przez innych logistyków), jeśli godzina przyjazdu kierowcy pokrywa się z wolnym okienkiem w systemie awizacji jest to przydatne  dla obu stron: kierowca nie musi czekać na swoją zaawizowaną w systemie godzinę załadunku, natomiast wydawca towaru nie musi martwić się że oczekujący na swoją kolej awizacyjną kierowcy nie pomieszczą się na parkingu. Oczywiście zdarza się że możliwość przyjazdu kierowcy nie pokrywa się z wolnym miejscem w systemie, w takim przypadku (za zgodą kierowcy lub spedycji) rezerwuje się pierwszą wolną godzinę i kierowca musi czekać na swoją kolej.

Każdy system ma wady i zalety, w tym przypadku zalet jest jednak  więcej niż wad. Do tych drugich należy zaliczyć fakt, iż w przypadku nieprawidłowego przewidzenia przez kierowcę bądź spedycję godziny przyjazdu na załadunek, kierowca się spóźnia na swoją godzinę w systemie – tutaj dana rezerwacja zostaje automatycznie przepisana na pierwszą kolejną wolną godzinę i kierowca musi czekać na swój czas załadunku. Czasami w systemie niestety jest tak dużo awizacji że kolejne wolne terminy są wiele godzin później. Należy tak ustalać godziny załadunku by zmniejszyć ryzyko spóźnienia się, najlepiej awizując kierowcę z zapasem jakiegoś czasu (lepiej żeby poczekał, niż stał wiele godzin jeśli się spóźni).

System jest na pewno dużym ułatwieniem dla obu stron.

Ale jak z brakiem awizacji radzą sobie zwykli kierowcy?

 

Bardzo często pracownicy magazynu zmuszają kierowców do podjechania pod rampę już po czasie pracy czy czekania przed firmą wiele godzin

Na forach kierowców bardzo często przewija się ten temat jednak z doświadczeń kierowców nasuwają się następujące wnioski by  w momencie gdy  ochroniarz chce żebyśmy mu zostawili numer telefonu, należy wrócić do  samochodu włączyć dyżur  tachografie  następnie Dy czas nam się skończy to  nie kombinować z czasem pracy  tylko podjechać pod rampę gdy będziemy już mogli wg naszego czasu pracy.  Drodzy kierowcy szanujmy swój czas.

problemy przy załadunku

problemy przy załadunku

Na załadunku i rozładunku często napotykamy wiele problemów związanych z jakością towaru, różnicą tonażu na wagach, odmową przyjęcia i innych związanych z transportem.  Przedstawimy dzisiaj dwie częste sytuacje.  Napiszcie w komentarzach na jakie problemy wy spotkaliście w swojej pracy

Problem 1 – Naczepa, przyczepa jest nieszczelna.

Sposób 1. Często zdarza się, że kierowcy są wynajęci z giełdy transportowej. Bywa, że biorą ładunek, do którego często nie jest przystosowany pojazd.  W szczególności dotyczy to  nasion np. rzepaku.Ziarno jest drobne i przy nieszczelnej naczepie może się wysypać  za pojazdem.

Sposób 2.  kupujesz piankę montażową i doraźnie doszczelniasz naczepę. Pianka kosztuje kilkanascie złotych których zapewne nikt ci nie zwróci, jednak nie zapłacisz kary za wysypanie towaru.  

Problem 2 – Na rozładunku niedowaga towaru.

Wszystko zależy od podpisanej umowy. jeżeli stwierdzicie przy rozładunku niższą wagę niż podaną w dokumentach przewozowych masz prawo wglądu w świadectwo legalizacji wagi. Co jednak gdy waga jest w porządku?

Przy założeniu, że wagi sprzedającego i kupującego są legalizowane, a przy dostawie występują różnice, powinieneś zakupić  lub  wymóc specjalne plomby zabezpieczające transport. Każda plomba ma unikalny numer. Po właściwym zaplombowaniu transportu nie ma możliwości otwarcia naczepy. takie plomby zabezpieczą ciebie przed problemami z wagą  towaru