Zaznacz stronę

Blog

Inspekcja Transportu Drogowego cz.2

Inspekcja Transportu Drogowego (w skrócie ITD) – wyspecjalizowana, umundurowana i uzbrojona formacja kontrolna, powołana na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Do podstawowych zadań Inspekcji należy między innymi kontrola i zapewnienie...

Inspekcja Transportu Drogowego – cz. 1 historia

Inspekcja Transportu Drogowego została powołana ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Podstawową przesłanką jej utworzenia była konieczność zapewnienia uczciwej konkurencji w transporcie drogowym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony...

Konwencja AETR

Konwencja AETR to europejska umowa dot. pracy załóg pojazdów, które wykonują międzynarodowe przewozy drogowe. Sporządzono ją 1 lipca 1970 roku w Genewie, a weszła ona wżycie 6 lat później. Polska ratyfikowała tę konwencję w październiku 1992 roku. Konwencja AETR...

Konwencja ATP

Konwencja ATP – umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów, sporządzona 1 września 1970 r., w Genewie. Do umowy przystąpiło 26 państw łącznie z Polską, która...

Konwencja TIR

TIR – międzynarodowa konwencja celna z 14 listopada 1975 dotycząca przewozu towarów samochodami ciężarowymi w transporcie międzynarodowym, pozwalająca uprościć procedury na przejściach granicznych i w urzędach celnych w celu większej skuteczności przewozów drogowych....

Konwencja ADR

ADR międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r i podpisana pierwotnie przez 9 państw. ADR została ratyfikowana przez Polskę w 1975 r. Przepisy umowy ADR są nowelizowane w...

Konwencja CMR

Konwencja CMR konwencja podpisana w 1956 r. w Genewie. Obowiązuje ona w przypadku zarobkowego transportu drogowego towarów w relacjach międzynarodowych. Konieczne jest, aby kraj nadania towaru lub kraj docelowy był stroną Konwencji CMR. Ma ona zastosowanie jedynie do...

Konwencje w transporcie drogowym cz.1 Konwencja Wiedeńska

Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym – międzynarodowy traktat określający ogólne zasady ruchu drogowego obowiązujące w krajach będących jego sygnatariuszami. Konwencja ta została sporządzona 8 listopada 1968 roku w Wiedniu. Rada Państwa PRL ratyfikowała tę konwencję...

Jak założyć firmę transportową cz.2

Zanim podejmiesz decyzję, czy rzeczywiście chcesz zajmować się transportem drogowym dobrze to przemyśl. Ochłoń po ekscytacji genialnym pomysłem i weź to na zimno. Chodzi nie tylko o to, czy będzie Ci się to opłacać i jakiej masz szanse na rynku (choć to bardzo...

Zapisz się do Naszego Newslettera

Firma Transportowa 'MADA' Józef Czech, Ul. Sobieskiego 109, 42-270 Nieznanice

+48 503 715 939 II +48 501 050 963

biuro@ftmada.pl