Zaznacz stronę

Blog

Jak założyć firmę transportową cz.1

W tym tygodniu rozpoczynamy cykl dotyczący zakładania firmy transportowej Działalność w zakresie usług transportu towarów, a także w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy to działalności regulowane. Oznacza to, że ich wykonywanie wymaga spełnienia określonych...

Odpowiedzialność kierowcy za powierzony sprzęt

Z tematem roszczeń większości z nas kojarzą się roszczenia kierowców, jakie mają oni do swoich pracodawców z tytułu nierozliczonych świadczeń, takich jak np. ryczałty za nocleg. Warto jednak zwrócić uwagę na to jakie roszczenia mogą mieć pracodawcy do swoich...

ZAŁOGA KILKUOSOBOWA

W tym tygodniu kończymy nasz cykl dotyczący czasu pracy kierowców. ZAŁOGA KILKUOSOBOWA Załoga kilkuosobowa - w trakcie każdego okresu prowadzenia pojazdu pomiędzy dwoma kolejnymi dziennymi okresami odpoczynku, lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym...

DWUTYGODNIOWY CZAS PROWADZENIA POJAZDU

DWUTYGODNIOWY CZAS PROWADZENIA POJAZDU łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni (art. 6 ust. 3 rozp. 561/2006) tydzień godziny jazdy w sumie   dwutygodniowa suma godzin 9 56 godzin 90 godzin 10 34 godziny 79 godzin 11 45 godzin 90 godzin 12 45...

TYGODNIOWY CZAS PRACY KIEROWCY

TYGODNIOWY CZAS PRACY KIEROWCY Na początku trzeba zwrócić uwagę, że Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. wprowadza regulacje dotyczące maksymalnego czasu jazdy. Limit ten został ustalony na poziomie 56h godzin jazdy...

Awizacja

Wiele firm wysyłających swój towar posiada system awizacji transportu. Istnieją niewielkie w których taki system nie jest potrzebny ponieważ nie ma dużego natężenia wysyłek, ale w firmach które wysyłają bardzo dużo i ciągle taki sposób się sprawdza a czasami jest...

problemy przy załadunku

Na załadunku i rozładunku często napotykamy wiele problemów związanych z jakością towaru, różnicą tonażu na wagach, odmową przyjęcia i innych związanych z transportem.  Przedstawimy dzisiaj dwie częste sytuacje.  Napiszcie w komentarzach na jakie problemy wy...

Problemy z paletami

Dzisiaj rozpoczynamy mini cykl związany z problemami z załadunkiem. Jako pierwsze zostaną opisane problemy z paletami, za tydzień  opiszemy niezgodność towaru natomiast za dwa tygodnie brak awizacji Paleta, jeden z materiałów sztauerskich. Ustandaryzowany nośnik,...

Pierwszy wyjazd w trasę

Zdaliśmy prawo jazdy, dokształciliśmy się na dodatkowych kursach, udało nam się znaleźć dobrze płatną pracę i nadchodzi ten dzień… pierwszy dzień w nowej pracy. Pracę kierowcy kat. C można wykonywać jeżdżąc na różnych dystansach Lokalny zasięg tras do 150-200km,...

Zapisz się do Naszego Newslettera

Firma Transportowa 'MADA' Józef Czech, Ul. Sobieskiego 109, 42-270 Nieznanice

+48 503 715 939 II +48 501 050 963

biuro@ftmada.pl